ประชาสัมพันธ์ “การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66”

ประชาสัมพันธ์ “การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2559  ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)  วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2559  ณโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  และ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  วันที่  14 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

14925228_1709661186020110_7792731717505410083_n

By edu2556

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (ระดับเขตพื้นที่)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในการประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 11 กลุ่ม เพื่อชี้แจงแนวทาง แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ รายละเอียดการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการแข่งขันดังกล่าวบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยกำหนดจัดการแข่งขันฯระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) และระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา-เรียนรวม ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

#รูปจาก ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1

By edu2556

เอกสารเปลี่ยนตัวงานศิลปหัตถกรรม (ระดับเขต)

เอกสารเปลี่ยนตัวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สามารถเข้าได้ที่ http://www.central66.sillapa.net/sp-rbr1/ คลิกขวาที่รูปที่แล้ว Save ได้เลย

***สามารถ Save จากตรงนี้ได้เลย

doc5-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7

By edu2556

ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ (เจ้าหน้าที่สพป.รบ.1)

ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่ (เจ้าหน้าที่สพป.รบ.1)                 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสพป.รบ.1 ห้อง 2

By edu2556

ประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 (เครือข่าย)

ประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  66  ประจำปี 2559 (ประชุมเครือข่าย) วันศุกร์ที่  21  ตุลาคม  2559  เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น  7  ห้อง  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1

By edu2556

สพป.รบ.1 ฯลฯ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน

คณะเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พม.จ.ราชบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ราชบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.รบ.1 ให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

By edu2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมสำรวจข้อมูล การติดตามนักเรียนออกกลางคัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมสำรวจข้อมูล การติดตามนักเรียนออกกลางคัน วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สพป.เดิม อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

By edu2556

โครงการส่งเสริมการบริโภคผักในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

โครงการส่งเสริมการบริโภคผักในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ 1  << คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์ 2  << คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์ 3  << คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Print

By edu2556

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

By edu2556